Standardizált munka

Kategória: Lean képzés

A modul célja:

A résztvevőknek bemutatni a standardizált vagyis a szabványosított és egyesített  munka folyamatát, ami a LEAN koncepció alapjául szolgál. A résztvevők sajátítsák el a biztonságos munkavégzés szabályait. A résztvevők ismerjék meg a standard munka 3 elemét, melyek segítségével jó vizuális eszközöket biztosíthatunk a problémák észlelésére. A modul során a résztvevők megismerkednek a Takt Time fogalmával, ami alatt a vevői ütemidőt érjük. A modul átfogó képet ad a gyártás ciklusidejének a meghatározására. A modul anyaga a résztvevőket felkészíti a standard munka kialakítására és dokumentálására.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők átlátják a standardizált munka folyamatát, birtokukban van a standard munka 3 elemének ismerete, a gyártás ciklusidő meghatározásának és elemeinek ismerete. A résztvevők képesek kezelni a veszteségeket a rendelkezésre álló általános eszközökkel.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Standard munka 

Fogalma, jelentősége, 

A standard munka előnyei

A standard munka 3 eleme

A standard munka módszerei

A standard munka létrehozásának folyamata

Az SW adatlap

 

2. A standard munka kialakításának folyamata

A ciklusidő elemei

A vevői ütemidő meghatározása – Takt Time 

A gyártás ciklusidejének meghatározása

Veszteségek – Általános eszközök rendelkezésre állás (OEE)

Standard munka kialakításának elemei, dokumentációi példán keresztül bemu-tatva

Gyakorlati képzés – Hogyan működik a folyamat a gyakorlatban?

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60 - 40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Lean rendszer működtetése

Feltöltés alatt.    ...

Partnereink , hallgatóink mondták

Nyílt mérőeszköz kezelő képzésünk

Nagyon tartottam tőle, hogy száraz tananyagot fogok hallgatni, ehhez képest igazán pozitívan csalódtam. Mind az oktatási anyag mind pedig az odaadott tananyag az elvártnak megfelelt, később is forgatni fogom. Szívesen ajánlom mindenkinek aki ebben...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin