Standardizált munka

Kategória: Lean képzés

A modul célja:

A résztvevőknek bemutatni a standardizált vagyis a szabványosított és egyesített  munka folyamatát, ami a LEAN koncepció alapjául szolgál. A résztvevők sajátítsák el a biztonságos munkavégzés szabályait. A résztvevők ismerjék meg a standard munka 3 elemét, melyek segítségével jó vizuális eszközöket biztosíthatunk a problémák észlelésére. A modul során a résztvevők megismerkednek a Takt Time fogalmával, ami alatt a vevői ütemidőt érjük. A modul átfogó képet ad a gyártás ciklusidejének a meghatározására. A modul anyaga a résztvevőket felkészíti a standard munka kialakítására és dokumentálására.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők átlátják a standardizált munka folyamatát, birtokukban van a standard munka 3 elemének ismerete, a gyártás ciklusidő meghatározásának és elemeinek ismerete. A résztvevők képesek kezelni a veszteségeket a rendelkezésre álló általános eszközökkel.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Standard munka 

Fogalma, jelentősége, 

A standard munka előnyei

A standard munka 3 eleme

A standard munka módszerei

A standard munka létrehozásának folyamata

Az SW adatlap

 

2. A standard munka kialakításának folyamata

A ciklusidő elemei

A vevői ütemidő meghatározása – Takt Time 

A gyártás ciklusidejének meghatározása

Veszteségek – Általános eszközök rendelkezésre állás (OEE)

Standard munka kialakításának elemei, dokumentációi példán keresztül bemu-tatva

Gyakorlati képzés – Hogyan működik a folyamat a gyakorlatban?

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60 - 40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Lean rendszer működtetése

Feltöltés alatt.    ...

Partnereink , hallgatóink mondták

Dewhurst Hungary Kft. (Sóskút)

Munkatársaik szakértelmükkel, kitartásukkal, lelkiismeretes munkájukkal a megbízói igényeinket magas minőségi színvonalon, rugalmasan és kifogástalanul teljesítették. ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin