VDA 6.3 Belső folyamatauditor

Az ISO 9001:2015 és az IATF 16949:2016 szabványok szerinti folyamatszemléletű megközelítés, valamint a megfelelő vevő specifikus követelmények figyelembevételével a képzés résztvevői előadások és esettanulmányok segítségével megtanulják a VDA 6.3 audit kérdéslista alkalmazását.

 

A képzés célja:

A német autóipari minőségirányítási szabványok alapelveinek ismertetése, valamint a VDA 6.3 folyamataudit követelményrendszerének, céljának és tartalmának megértése. 
A tanfolyamon résztvevők elsajátítják a VDA 6.3-as folyamataudit követelményeit, az alapvető auditálási technikákat, amelyek segítségével önállóan tudnak VDA 6.3 iránymutatása szerint belső folyamatauditokat tervezni és végrehajtani.
 
 
A tanfolyam során megszerezhető kompetenciák:
  • Folyamatok auditálása; 
  • Alapvető auditálási technikák és az auditok általános folyamatának ismerete; 
  • VDA 6.3 követelményrendszer ismerete; 
  • Rendszer és folyamatszabályozás kapcsolatának ismerete.

 

A képzéshez való bekapcsolódás és részvétel feltételei:
 
Autóiparban legalább 3 éves szakmai gyakorlat, ebből 1 év minőségirányítás vagy folyamatirányítás területén.
 
 
Tematika:
 
1. nap 
- A résztvevők köszöntése, kölcsönös bemutatkozás. a tanfolyam menetének ismertetése.
- Bevezetés a minőségrendszerek irányelveibe, az ISO 900x, VDA szabványok vázlatos ismertetése 
- Az ISO 9001:2015 folyamatmodellje – folyamatszabályozási követelmények
- Csoportmunka, folyamat meghatározása – folyamatparaméterek meghatározása prezentációk
- Újítások a korábbi VDA 6.3 képest
- A VDA 6.3 szabvány elemeinek ismertetése
 
2. nap 
- A VDA 6.3 szabvány elemeinek ismertetése 
- Audit típusok, az auditok célja és általános lefolyása az auditálás előkészítése, auditok lefolytatása, záró megbeszélés
 
3. nap 
- Auditok dokumentálása, kérdéskatalógus a folyamat auditokhoz.
- Folyamatauditra vonatkozó eljárások, formanyomtatványok és auditdokumentáció bemutatása 
- Csoportmunka, hallgatók által kiválasztott folyamat kiértékelése
- Auditgyakorlatok 
- A folyamatok fejlesztése, korrekciós intézkedések
- Írásbeli vizsga
- Konzultáció
 
Képzés zárása, vizsga:
Az értékelés a tanfolyam végén a kibocsátott tananyag alapján, feleletválasztós teszttel történik. Megszerezhető minősítések: megfelelt/ nem felelt meg. A megfelelt minősítéshez a vizsgán min. 60%-ot kell elérnie a résztvevőnek. Sikertelen teljesítés esetén ismétlő vizsga szükséges. 
 

 

Kapcsolódó képzéseink:

Autóipari minőségirányítási belső auditor (IATF 16949:2016)

Minőségirányítási belső auditor (ISO 9001:2015)

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Nyílt mérőeszköz kezelő képzésünk

Nagyon tartottam tőle, hogy száraz tananyagot fogok hallgatni, ehhez képest igazán pozitívan csalódtam. Mind az oktatási anyag mind pedig az odaadott tananyag az elvártnak megfelelt, később is forgatni fogom. Szívesen ajánlom mindenkinek aki ebben...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin