Integrált irányítási belső auditor (MIR-KIR) Kiemelt

A modul célja:

Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványokban megfogalmazott elvek és követelmé-nyek elemzése, az integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos elvárások értelmezése, vala-mint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerinti integrált irányítási rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványokban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére, valamint az ISO 19011-n alapuló auditmódszertan a birtokában van.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Integrált irányítási rendszerek követelményei, alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 

- Minőségirányítási és környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek

- Az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szelleme, folyamatos fejlesztés

- A folyamatközpontú irányítási rendszer megvalósítása integrált irányítási rendszerek esetén

- Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal integrált irányítási rendszer esetében

o Minőségirányítási rendszer, dokumentumok, és dokumentálás integrálr irányítási rendszerek esetében

o Környezeti politika integrálása

o Integrált irányítási rendszer tervezése, bevezetése és működtetése

o Vezetőség felelősségi köre, vezetőségi átvizsgálás integrált irányítási rendszerek esetén

o Gazdálkodás az erőforrásokkal

o A termék előállításának szabályozása integrált irányítási rendszerek esetén

o Mérés, elemzés és fejlesztés integrált irányítási rendszerek esetén

o Ellenőrzés

- Az integrált irányítási rendszer működtetése, fejlesztése

 

 

2. A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011 szabvány értelmezése integrált irányítási rendszerek belső auditja esetén

- Az integrált irányítási rendszerek auditjáról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- Az integrált irányítási rendszerek auditjának előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása

- Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete integrált irányítási rendszerek esetében

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – egy kiválasztott terület auditálása az oktató segítségével az ISO 9001 és az ISO 14001 követelményei szerint

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 62-38 %, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Partnereink , hallgatóink mondták

QP Zrt.

"Az oktató az MSA képzést, ami egy nagyon száraz és nehéz anyag, úgy tudta átadni nekünk, hogy az élvezhető és megtanulható volt. Mindkét képzésnél az oktató szakmai tudása kimagaslott &ea...

Vállalati auditorok szakmai, tárgyalástechnikai és kommunikációs továbbképzése

A modul célja:  Az IATF 16949:2016-os szabvány által megkövetelt folyamat- és termékaudit elvek és követelmények ismertetése, valamint az auditorok kommunikációs képességének fejlesztése.   ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin