Integrált irányítási belső auditor (MIR-KIR) Kiemelt

A modul célja:

Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványokban megfogalmazott elvek és követelmé-nyek elemzése, az integrált irányítási rendszerekkel kapcsolatos elvárások értelmezése, vala-mint az auditok ISO 19011 módszertanának gyakorlása útján felkészíteni a belső auditokkal megbízott munkatársakat.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevő képes az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szerinti integrált irányítási rendszer belső auditjának elvégzésére, a szabványokban megfogalmazott elvek és követelmények elemzésére, valamint az ISO 19011-n alapuló auditmódszertan a birtokában van.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Integrált irányítási rendszerek követelményei, alapfogalmak és alapelvek, a szabványos rendszerek és elemeik bemutatása 

- Minőségirányítási és környezetirányítási alapfogalmak és alapelvek

- Az ISO 9001 és ISO 14001 szabványok szelleme, folyamatos fejlesztés

- A folyamatközpontú irányítási rendszer megvalósítása integrált irányítási rendszerek esetén

- Az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok követelményeinek ismertetése gyakorlati példákkal és feladatokkal integrált irányítási rendszer esetében

o Minőségirányítási rendszer, dokumentumok, és dokumentálás integrálr irányítási rendszerek esetében

o Környezeti politika integrálása

o Integrált irányítási rendszer tervezése, bevezetése és működtetése

o Vezetőség felelősségi köre, vezetőségi átvizsgálás integrált irányítási rendszerek esetén

o Gazdálkodás az erőforrásokkal

o A termék előállításának szabályozása integrált irányítási rendszerek esetén

o Mérés, elemzés és fejlesztés integrált irányítási rendszerek esetén

o Ellenőrzés

- Az integrált irányítási rendszer működtetése, fejlesztése

 

 

2. A belső audit szerepe egy szervezet életében

- Az ISO 19011 szabvány értelmezése integrált irányítási rendszerek belső auditja esetén

- Az integrált irányítási rendszerek auditjáról: az ideális auditor, az auditálás technikája, folyamatszemléletű auditálás

- Az integrált irányítási rendszerek auditjának előkészítése, felkészülés az auditra, kérdésjegyzék összeállítása, a belső audit végrehajtása

- Az auditjelentés összeállítása

- Tipikus eltérések, javító intézkedések felügyelete integrált irányítási rendszerek esetében

- Viselkedéskultúra, kommunikáció, motiváció, konfliktuskezelés

- Gyakorlati feladat – egy kiválasztott terület auditálása az oktató segítségével az ISO 9001 és az ISO 14001 követelményei szerint

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 62-38 %, 

 

Ajánlott képzéseink:

 

Partnereink , hallgatóink mondták

Nyílt mérőeszköz kezelő képzésünk

Nagyon tartottam tőle, hogy száraz tananyagot fogok hallgatni, ehhez képest igazán pozitívan csalódtam. Mind az oktatási anyag mind pedig az odaadott tananyag az elvártnak megfelelt, később is forgatni fogom. Szívesen ajánlom mindenkinek aki ebben...

IATF 16949:2016 szabvány ismertetés, átképzés

2016.-ban megjelent az új autóipari szabvány, ami az ISO 16949 szabványt váltotta fel. Megjelenését az ISO 9001:2015 szabvány jelentős módosítása indokolta, és az a cél, hogy a különböző szabványok min&ea...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin