Vizuális munkahely

Kategória: Lean képzés

A modul célja:

A résztvevők ismerjék meg a vizualizáció célját és szerepét, konkrét példák bemutatá-sán keresztül. A modul sikeres elvégzésével a tudás birtokában a résztvevők legyenek képesek tudásukat hasznosítani, mind a termelésirányítás, mind a munkahely kialakítások során.

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők elsajátították a vizualizáció eszközrendszerét, felhasználási területeit. A végzett résztvevők képesek ergonomikus munkahely kialakítására, megfelelő elhelyezésű alapanyag ellátási rendszer kidolgozására, ismerik és értik az U cella kialakításának szabályait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN manufacturing

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei

LEAN alapfogalmak

Veszteség kategóriák

A 7 fő veszteség

 

 

2. Vizuális menedzsment

5S elmélete, jelentősége

Az 5S lépései

Standard munkautasítások

A vizuális menedzsment elemei

Andon tábla

A termelékenységi lap

Cella információs tábla

A folyamatok és tevékenységek standardizálása

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 50-50%

 

Jelentkezés a tanfolyamra