Lean megvalósítás

Kategória: Lean képzés

A modul célja:

A LEAN alapismeretek modul tudására építve a résztvevők a LEAN technikákat a gyakorlatban, gyakorlatok során sajátítják és mélyítik el.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik, értik és képesek a LEAN technikák, módszerek, eszközök használatára gyakorlati alkalmazására, a minőségirányítási rendszer és folyamatainak tervezésére, szabályozására, fejlesztésére illetve megvalósításhoz szükséges projektek irányítására, vezetésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Just In time

Szimulációs játék

A JIT termelés logikája, célok

A készletek, az anyagáramlás és átfutási idők összefüggése: Termékek és termékcsaládok

Gyártás készletre (MTS) vagy rendelésre (MTO)

Készlet típusok

A JIT definíciója és összetevői

A terhelés kiegyenlítése

Kevert modelles gyártás

Ütemidőre termelés

Toló – húzó rendszerek

Folyamatos / egy darabos áramlás

Cella rendszerű termelés

Szupermarketek

Kanban rendszer, Kanban típusok

FIFO pull

Heijunka

Logisztika és anyagáramlás

A JIT kiterjesztése az értékláncban

A JIT bevezetés várható előnyei 

 

 

2. A folyamatos anyagáramlás előnyei

A folyamatos anyagáramlás megteremtésének módszerei

Cella rendszerű termelés

Definíció, cella elrendezések

A termékek kiválasztása

Folyamatelemzés és az operátor kiegyensúlyozási táblázat (OBC)

Cella kialakítási szempontok, ergonómia

Gépekkel és anyagkezeléssel kapcsolatos szempontok 

Az operátorok elhelyezésének 6 típusa: cella típusok

Reagálás a változó vevői igényekre: cella módusok

Bevezetés, jobbítás, támogatás

U-Cella kialakítási gyakorlat, anyagfolyamat és layout tervezés

 

 

Kanban rendszer

A Kanban elvei és típusai

Folyamaton belüli Kanban és megvalósítási módjai

Kanban mennyiségek számítása – szupermarket méretezés

Jelző Kanban (háromszög Kanban, minta szerinti termelés, tétel készítő tábla)

Kiterjesztés a teljes gyárra

Reagálás a változó vevői igényekre

Kanban video

 

Szekvenciális húzó rendszerek

FIFO pull

FIFO sáv 

 

Heijunka

A ritmusadó kiválasztása, osztóköz (pitch) meghatározása, ütemezés

A Heijunka tábla kialakítása és feltöltése

 

Logisztika és anyagtárolás

A részegységek nyilvántartása (PFEP táblázat), elhelyezése (piacterek)

Belső (Mizusumashi) logisztika: útvonaltervezés, munkastandardizálás

 

Kanban szimulációs játék

 

 

3. Value Stream Mapping

Az 5 LEAN alapelv VSM szemszögből

A VSM fontossága és folyamata

A termékcsalád mátrix

Térképezési tippek

Gyűjtendő információk

VSM szimbólumok

A jövőállapot kialakításának kulcskérdései rendszerek

Jelen- és jövőállapot példák

Megvalósítás, továbblépések

Esettanulmány

ABC Művek – jelenállapot

ABC Művek – jövőállapot

Értéklánc hurkok a vállalaton belül

Kiegyenlített termelés a teljes értékáramban

VSM gyakorlat

CT vs Takt Kiegyenlítés

 

4. 5S

Az 5S mint a LEAN megalapozásának alapeleme

5S kezdetek – gyakorlat

Az 5S elmélete

Az 5S lépései

Az 5S rendszerbe illesztése - gyakorlat

Az 5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén

 

5. TPM – SMED

A TPM jelentése, célja, területe

A veszteség fogalma és struktúrája: Emberrel – Géppel – Anyaggal - Energiával kapcsolatos veszteségek

A veszteségek csökkentésére (megszüntetésére) alkalmas rendszer kialakítása (8 oszlop)

 

A TPM fő mutatószámai

Az OEE mutatószám jelentése és lebontása

Az MTBF és MTTF mutatók jelentése 

A mutatók szerepe a veszteséglebontásban - számítási gyakorlat

 

Tervezett karbantartás

Karbantartási formák, -stratégia, és fejlesztésének szempontjai

A géphibacsökkentés lépései

 

Öntevékeny karbantartás/menedzsment

Alaptakarítás (a cédulázás szerepe)

A nehezen tisztítható helyek fejlesztése, és a szennyeződés források megszüntetése

Az ideiglenes szabványok meghatározása

Az általános vizsgálat meghatározása

Az öntevékeny vizsgálat kialakítása

A szabványok fejlesztése

Az öntevékeny menedzsment kiterjesztése 

 

Átállási idő csökkentés (SMED)

Az átállási idő meghatározása, külső és belső tevékenységek

Az átállási idő csökkentés lépései – Gyakorlat

 

A TPM bevezetésének lépései

6. KAIZEN – PDCA – Poka-Yoke – Visual Menedzsment

Kaizen tevékenység, a dolgozók bevonása

A Kaizen filozófia lényege, a folyamatos fejlesztés módszertana

A Kaizen 4 alapelve

A Kaizen formái (egyéni/csoportos)

A csoportos Kaizen szervezése, folyamata

Az egyéni Kaizen szervezeti és motivációs feltételei, példák

A Kaizen integrálása a napi munkafolyamatokba

 

Vizualizálás és szabványosítás

A vizuális menedzsment elemei

Andon tábla

A termelékenységi lap

Cella információs tábla (gyakorlat)

A folyamatok és a tevékenységek standardizálása

 

PDCA - Poka-Yoke - Probléma megoldás

A „probléma” fogalmának tisztázása, szükséges kompetenciák, probléma felismerés/kiválasztás, az eltérés elemzése

A probléma megértése és leírása. A probléma feltárás elvei és módszerei. Megoldási példák.

A Nulla-hiba elérésének módszertana, a minőség beépítése a folyamatokba

Példák a Poka-Yoke megoldásokra az emberi és a műszaki lehetőségek bemutatásával

Módszerek az ismétlődő hibák kiszűrésére

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 59-41%,

 

Jelentkezés a tanfolyamra