Koordináta méréstechnika, haladó szint

A modul célja:
A modul célja, hogy a résztvevők, akik elsajátították a független koordináta méréstechnika elemeit, szabályait, továbblépve megfelelő programozási tudást szerezzenek. 
 
A modul során megszerezhető kompetenciák:
A modult sikeresen elvégzett résztvevők képesek tudatosan felépíteni egy mérőprogramot, ami lehet akár CAD alapú is. A programok írásánál képesek olyan technikát alkalmazni, ami lehetővé teszi a rajz vagy modell alapján történő programozást.
 
 
 
 
 
 
 
 
Témakörök, követelmények:
 
1. Geometriai elemek
Geometriai elemek szerkeszthetősége
Geometriai elemek síkban-térben
Elemek szerkesztése
Vetítések, eltolások 
Mérettűrésezés: Taylor-elv, mérettűrések, legjobb illeszkedések, vonatkozó szabványok ismerete, bázisok fogalma-jelölése
 
 
2. GD&T ismeretek
Alak-és helyzettűrés, szimbólumok, rajzi elemek ismerete
tűrésezés jelentése (síklapúság, egyenesség, szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, pozíció, köralakúság, hengeresség, koncentricitás, koaxialitás, ütés, profil)
Mérési stratégia kidolgozása: Optimális útvonalak, lehető legrövidebb mérés, Bázisok- és azok váltása, segédeszközök használata
 
 
3. CNC mérés
Mérés programozása, CNC paraméterek ismertetése, használata, biztonsági jellemzők. CAD modell alapú programozás, program futtatása.
Offline programozás: CAD modell alapján offline programozás. Rajz alapján történő paraméteres programozás. Offline programok gépre történő integrálása.
Mérés kiértékelése: Mérési jegyzőkönyvek, kiértékelési módszerek (Gauss, legkisebb-legnagyobb beleírható kör).
Mérési eredményeket befolyásoló tényezők: Hibák felismerése, környezeti tényezők felismerése, ezek kiküszöbölése
Mérési dokumentáció: Visszavezethetőség, grafikus analízisek, grafikus jegyzőkönyvek (CAD alapú), mérési protokoll fajták, mérési segédlet elkészítése.
Folyamat ellenőrzés: SPC alapok (Cp, Cpk, Cm, Cmk), szabályok, eloszlás, középérték, szórás medián, terjedelem.
Mérőeszköz ellenőrzés: Kalibrálás, etalonok használata, kompenzálás, visszavezethetőség.
Szenzorok, és sajátosságaik: Tapintó szenzorok, optikai szenzorok, laser szenzorok. 
 
A modul zárása: 
Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).
 
Módszerek:
A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%,
 

Ajánlott képzéseink:

  • Méréstechnika

Jelentkezés a tanfolyamra