2015. október 15. csütörtök, 08:32

Környezetvédelem változó jogszabállyal

 

Idén számos változás lépett életbe a környezetvédelem területén, így a sok újdonság figyelembe vételével kell bevallásunkat is elvégezni!

Környezetvédelmi ügyintézőknek, vagy ezt a munkakört ellátó munkavállalóknak kiemelten fontos ezekkel a változásokkal tisztába lenniük. Ahhoz, hogy munkáját jól el tudja látni folyamatosan  figyelemmel kell kísérnie a szakmai jogszabá­lyok és szabványok változásait. Ez a jogszabályi háttér biztosít a munkájához olyan elengedhetetlen információkat, melyek nélkül lehetetlen például egy szennyezőanyag kibocsátás nyilvántartását vezetni, vagy a környezeti adatokat megfelelően dokumentálni, az anyag- és eszköznyilvántar­tást jól vezetni, és mint az egyik legfontosabb feladata: a hatósági bevallásokat elkészíteni.

És milyen változásokról is beszélünk? Néhány fontos változás címszavakban:

 - Az idén 14 éves veszélyes hulladékra vonatkozó rendeletet új jogszabállyal módosították [225/2015 (VIII.7.) Kormányrendelet]. A rendelet részletesen szabályozza a veszélyes hulladék gyűjtését, szállítását, csakúgy mint annak közvetítésével és tárolásával kapcsolatos elvárásokat. Útmutatást nyújt továbbá a hulladék minősítéséről, a mintavétel módjáról, a vizsgálat menetéről.  

Megváltoztak a veszélyes  hulladék dokumentálásával kapcsolatos előírások is! A veszélyes hulladék szállításához szükséges 98/2001 Korm. rendeletben meghatározott szállítási lapok az új Kormányrendelet hatályba lépését követően még 9 hónapig használhatók. 

- A hulladékok munkahelyi és üzemi gyűjtési szabályai is megváltoztak. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot. Kormányrendelet részletesen szabályozza, mely esetekben kell kialakítani üzemi gyűjőhelyet és ezen gyűjtőhelyek üzemeltetésének módját.
 
- Biztonságtechnikai adatlapokkal kapcsolatos változások. A CLP-rendelet a veszélyes vegyi anyagokra vonatkozó új osztályozási és címkézési rendszert vezetett be az Európai Unióban. A piktogramok is megváltoztak, és ezek összhangban vannak az Egyesült Nemzetek globálisan harmonizált rendszerével. A régi piktogramok még 2017. június 1-jéig forgalomban lehetnek.
Az idei évben változtak a BT lapokkal kapcsolatos előírások is.
 
A hét elején tartott Környezetvédelmi ügyintéző képzésünkön minden változásra kitértünk, átnéztük a jogszabályi hátteret, értékeltük és kielemeztük a változásokat. 
Az elméleti tudás mellett nagyon fontosnak tartjuk a gyakorlat elsajátítását is, ezért próba bevallást is készítettünk.  A résztvevők egy speciálisan összeállított feladat megoldásával kísérhettek végig egy bevallás és ahhoz szervesen tartozó dokumentálás folyamatát. A kiosztott oktatási segédlet a későbbiekben is biztos segítséget fog nyújtani számukra, ha esetleg elakadnának egy-egy jogszabály felkutatásában , értelmezésében. A képzés végén megtartott vizsga pedig a képzés során elhangzott ismereteket foglalta össze lezárásképpen. Minden résztvevő sikeresen vizsgázott, így a megszerzett tudás mellett, egy TEKT által kiadott, sorszámozott Környezetvédelmi ügyintéző tanúsítvánnyal lettek gazdagabbak!
 
És akik lemaradtak az októberi képzésünkről, azok se csüggedjenek! Február 1-2.-án ismét Környezetvédelmi ügyintéző képzés lesz nálunk, ahol a fentebb vázlatosan bemutatott változásokkal foglalkozunk majd, így segítve a február 15., illetve március 1. határidejű bevallásokat.
 
 
 
 
Kapcsolódó képzések:
Környezetirányítási belső auditor
 

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Fröccsöntő képzésünkről

"Nagyon jónak tartottam az oktatást, a szakmaiság, vagyis az oktató felkészültsége nagyon jó. Érdekes volt a tréning, mert ilyen képzésen még nem jártam. Nagyon korrekt volt. minden aktuális kérdé...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin