2017. július 06. csütörtök, 14:29

Inspiráló vezető 

 

Június 20-21-22-én vezetői tréning zajlott TEKT tréning termében.

A résztvevők kis és középvállalkozások vezetői, középvezetői voltak.

 

 

A képzés egyik célja az volt, hogy a vezetők megértsék az általuk vezetett szervezet működését, a szervezetük jelenlegi életkor specifikus jellemzőit és a fejlődés lehetséges irányát. Fontos cél volt még, hogy a résztvevők ön- és társismerete fejlődjön és megismerkedjenek a vezetői stílusokkal és azok hatásával. Továbbá vezetői munkájukhoz a napi rutinban használható motivációs, kommunikációs és konfliktus kezelési eszközöket kapjanak.

Az első napon a csoport összehangolódása nem vett igénybe sok időt, hamar bizalmi légkör alakult ki. Ebben a közegben könnyen megnyíltak a résztvevők és behozták a csoportba vezetői tapasztalatukat és nehézségeiket is. Egymás és saját témáikon dolgozva sokat tudtak egymásnak segíteni a csoport tagjai, új megoldási lehetőségeket és megerősítést kaptak egymástól.

Közös munkával alakította ki a csoport az ideális vezető kompetencia térképét. Saját meglévő erősségeikre ismerhettek rá és körvonalazódtak a fejlesztendő kompetenciáik is, melyek fejlesztésére akciótervek készültek.

Mindenki beazonosította az általa vezetett szervezet életkorát, annak jellemzőit és veszélyeit, továbbá azt, hogy ebben az életkorban mik lehetnek a fejlesztés irányai, eszközei.

Képet kaptak a résztvevők arról is, hogy mitől egészséges a szervezet és milyen betegségek lehetnek.

Fontos szempontja volt a résztvevőknek az, hogy hogyan csökkenthetik a jól felkészült munkatársak elvándorlását és hogyan növelhető a dolgozói elkötelezettség. Ebben a témában sok saját példát hozott a csoport és ezeken keresztül sikerült megoldási lehetőségeket kidolgozni.

A DISC személyiség modell feldolgozása során igen sok „Aha” élménye volt mindenkinek, beazonosították saját és munkatársaik profilját és a személyiségtípusok közötti együttműködés lehetőségeit és a konfliktusok okait.

A tranzakció analízis modell feldolgozásánál filmeket használtunk az én állapotok beazonosításához, ezzel is színesítve a tréninget, valós helyzeteket elemezve segítve a hatékony adaptációt.

Marshall B. Rosenberg erőszakmentes kommunikációs módszerét szituációkban gyakoroltuk. A gyakorlatok közben kitértünk a munkahelyi érzelmi intelligencia fontosságára is.

A vezetők életében gyakori a konfliktus ezért teszt segítségével beazonosítottuk a résztvevők kommunikációs és konfliktus stílusát, jellemző konfliktus magatartását.

A konfliktusok típusait és azok kiterjedési fokát, szintjeit saját konfliktusok elemzése során sikerült beazonosítani a résztvevőknek. 

A visszajelzés fontossága mellett kérdezéstechnikai ismereteket és az aktív figyelés eszközeivel is megismerkedett a csoport. 

A kérdezéstechnika megalapozta az action learning (akció tanulás) gyakorlatot, ahol a résztvevők saját problémája megoldásába bevontuk a csoport bölcsességét. „Ilyen kérdéseket ezzel kapcsolatban még soha nem tettem fel magamnak” visszajelzést kaptuk az esetgazdától. Majd erre a konkrét esetre lépésről-lépésre akcióterv is készült.

A hogyan tűzzünk ki célokat témakörben arra kaptak és adtak választ a résztvevők, hogy milyen a jó cél és hogyan tűzzenek ki célokat és hogyan lehet ezeket végigvinni a mindennapokban, hogy a „forgószél”, avagy a mindennapi rutin feladatok ne térítsenek el a céltól.

Mindezt nagyon vidáman és interaktív feladatok során a csoport érdeklődését folyamatosan ébren tartva sikerült megvalósítanunk.

A záró körben a sok-sok pozitív visszajelzés mellett azt a kérdést fogalmazták meg a résztvevők, hogy „Miért nem tart legalább még egy napig a tréning?”

Nos, ez rajtam nem fog múlni!

 

                                                                        Zsiga Judit - tréner

 

Megrendelőink

Partnereink , hallgatóink mondták

Metz - Méréstechnikai képzés

"A képzés teljesen lefedte az igényeinket, főleg az oktató profizmusa tetszett. Minden kérdésre válaszolt, addig nem mentünk tovább az anyagban, amíg meg nem értettük." ...

Felhasználói menü

Facebook

Facebook

Linkedin

Linkedin