Nem lehetsz jó vezető anélkül, hogy jó ember lennél!

 

Vezetők számára kihagyhatatlan könyv Bill George 2003-ban publikált könyve a Hiteles vezetés – Authentic Leadership. A  szerző a vezetői utazást 3 szakaszra bontja. 

Kategória: Hírek
2016. augusztus 19. péntek, 14:53

Z generáció

Készüljünk fel a Z generációra!

 

 

Néhány éve még azt hallottuk, hogy jön az Y-generáció, fel kell készülni az érkezésükre.

Sokan legyintettek, szkeptikusak voltak. Ugyan, miért lenne más ez a generáció, mint az elődei?

 

És most egy újabb generációval, a Z-vel kell majd megküzdeni. És még mielőtt valaki azt gondolná, hogy a "Man in black" nagysikerű amerikai film folytatásáról írunk, ez a valóság. És igen, nyugodtan használhatjuk a megküzdeni kifejezést! A munkaerőpiacnak fel kel készülnie a fogadásukra és mégnikább a megtartásukra. De kik ők? És miért fontos a megtartásuk?

Kategória: Hírek
2016. augusztus 21. vasárnap, 19:28

Munkatársból felettes

Munkatársból felettes

 

Miért van szükség a képzésre?

 

A szervezeten belüli előrelépéssel, a kollégából vezetővé válással, a kinevezéssel valami megváltozik. Az addigi szimmetrikus viszony alá-fölérendeltséggé alakul át. Ez szükségképpen magával vonja az addig személyes kapcsolatok megváltozását. A régi kollegiális viszonyoktól való eltávolodás és az új vezető szerep közötti egyensúly megtalálása sokszor nem könnyű. Eddig nem tapasztalt ellenállások, viszonyulások, változások alakulhatnak ki. Ezért fontos a szerepváltásból adódó új körülményekre előre felkészülni.

 
A képzés célja:


Felkészíteni a kinevezésre váró kollégát a megváltozott szerepre, segíteni őt a vezetői magatartás kialakításban, a régi kapcsolatok, az esetleges konfliktushelyzetek megfelelő kezelésében.


Ajánljuk azoknak akik:

 • a közeljövőben lettek vagy lesznek felsőbb vezetők,
 • zökkenőmentes átmenetet szeretnének,
 • szeretnék megtartani a jó kapcsolatot a kollégákkal

A képzés témái:

 • Valami megváltozik a vezetői kinevezéssel
 • Hatalom, titkok, magánéleti információk
 • Régi csapat, új szerep, új egyensúly
 • Demokrácia, diktatúra a vezetői szerepben
 • A kinevezett vezető elfogadottsága
 • A változáskezelés jelentősége
 • A vezetővé válás tanulhatósága
 • Visszacsatolások szerepe a vezetői munkában
 • Nemzedéki konfliktusok


 

Milyen kompetenciákat fejleszt?

 

A tréning végére a résztvevők:

 • Képesek lesznek sokkal tisztábban látni a megváltozott szerepükből fakadó vezetési helyzetek sajátosságait/nehézségeit.
 • Tudatossá válik bennük a feszültségek megelőzésének különböző módja és ezzel aktív szereplőivé válnak a konfliktusok feloldásának.
 • A vezetők magabiztosabban, bátrabban nyúlnak „kényes témák”- hoz, mivel eszközt kaptak az új szerep professzionális kezeléséhez.

 
A képzés időtartama: 2 nap

 

Ajánlott képzéseink:

Középvezetők - híd a vállalatok életében

Inspiráló vezető

Konfliktuskezelés

2016. augusztus 21. vasárnap, 19:14

Középvezetők - híd a szervezetben

A KÖZÉPVEZETŐK HÍD SZEREPE A SZERVEZETBEN

 

A képzés célja:

A menedzsment és a beosztott munkatársak közötti kihívásokkal teli környezetben lévő vezetői szint (művezetők, vonalvezetők, műszakvezetők) szerepének megerősítése. A fenti pozíciók betöltéséhez szükséges ismeretek és hasznos készségek elsajátítása. 

 

A középvezetők szerepei:

 • A vállalat illetve beosztottak képviselete
 • Feladatok eredményes kiadása (delegálás) és számonkérése
 • Helyes dicséret és fegyelmezés
 • Munkahelyi rend és szabályok kialakítása és megtartása
 • Hatékony problémamegoldás
 • Szakszerű döntés-előkészítés és végrehajtás
 • Konfliktuskezelés
 • Helyes időgazdálkodás
 • Eredményes motiválás
 • Az egyéni és csoportteljesítmények mérése és fejlesztése
 • Vevőkapcsolatok kezelése
 • Minőségjavítás
 • Eredményes kommunikáció
 • Változások képviselete

 

A képzés felépítése

1. modul: A termelésirányítás folyamata

 • A csoport helye az eredményes vállalati tevékenységben
 • A középvezetők szerepe és napi feladata
 • Tipikus problémák és azok kezelése
 • A vezetői munka tervezése és szervezése
 • Adminisztráció, dokumentáció, ellenőrzés

2. modul: A vezető, mint leader

 • Vezetői követelmények
 • Egyéni- és csoportteljesítmény mérése és értékelése
 • Konfliktuskezelés
 • Időgazdálkodás
 • Utánpótlás-nevelés

3. modul: A középvezető a vállalati teljesítményértékelésben

 • A hatékonyságjavítás módszerei
 • Karbantartási módszerek
 • Problémamegoldó és minőségjavítási módszerek
 • Középvezetők feladata a projektmunkában

4. modul: Belső vállalati folyamatok szervezése

 •  Vállalati kapcsolatok
 • A munkakörnyezet fejlesztése
 • Változások kezelése
 • HR folyamatok a termelésben: munkaerő felvétel, karrier-menedzselés
 • Oktatás, képzés a munkahelyen: szakképzés, készségfejlesztés

5. modul: A középvezető, mint kommunikátor

 • A kommunikációs stílus és a feladatok sajátosságai – helyzetfüggő vezetés
 • Érvelés, meggyőzés, prezentáció
 • Konfliktusok, problémák megoldása 

 

Amire a résztvevők számíthatnak:

 • reális tükörre,
 • tudásátadásra,
 • hazai és nemzetközi kutatási eredményekre alapozott információk átadására
 • interaktív feladatokra,
 • egyéni és csoportos munkára,
 • egy-egy saját eset feldolgozására,
 • egyéni célok kijelölésére, és ehhez illeszkedő akcióterv felállítására.

 

Képzés időtartama: 3 nap

 

 

Ajánlott képzéseink:

Inspiráló vezető

Helyzettfüggő vezetés

Z-generáció kezelése

 

2016. augusztus 21. vasárnap, 19:02

Inspiráló vezető

HOGYAN LEGYEK INSPIRÁLÓ VEZETŐ?

 

Mi a képzés célja?

 

A résztvevők képesek legyenek támogatni másokat a magasabb motivációs szint elérésében, tehetségük kibontakoztatásában, önálló, kreatív munkavégzésükben. Továbbá cél, hogy a résztvevők képesek legyenek a munkatársak tudásához és motivációs szintjéhez megválasztani a legmegfelelőbb vezetési stílust.

Kiknek ajánljuk?

Azoknak ajánljuk a képzést, akik vezető pozícióban dolgoznak, illetve akik munkájuk során csoportokkal, csapatokkal foglalkoznak.

Amire biztosan rávilágítunk a tréningen:

 • Hogyan lehet megteremteni a kapcsolatot az általuk irányított csapat erőfeszítései és a szervezet döntő fontosságú célkitűzései között?
 • Hogyan tudjuk kiaknázni a csapatukban dolgozó minden munkatárs képességeit, lehetőségeit?
 • Hogyan lehet összehangoltan működtetni a szervezetet, és bizalmi légkört kialakítani?
 • Hogyan építhetünk bizalmat?
 • Hogyan tisztázhatjuk a célokat?
 • Hogyan hangolhatunk össze rendszereket? 
 • Hogyan aknázhatjuk ki a tehetséget?
 • Hogyan tisztázhatjuk magunkban a vezetői szerepünket?
 • Mik a legfontosabb készségek és tulajdonságok a vezetői munkában?

 

Milyen kompetenciákat fejleszt?

A tréning végére a résztvevők:

 • Személyiség ismerete fejlődik.
 • Megismernek vezetés elméleteket, és képesek lesznek beültetni a napi gyakorlatba.
 • Megtanulják azokat a modelleket, kérdezéstechnikát, empatikus visszajelzést, amelyek a fejlesztő beszélgetés alapját képezik.
 • Képesek lesznek célorientált vezetés kialakítására.
 • Megismerik a vezetői döntéshozatali mechanizmust, és megtanulják beépíteni a napi munkába.
 • Megismerik a motiváció jelentőségét, módját és saját eszközrendszerüket.
 • Vezetői kommunikációjuk fejlődik.
 • Megtanulják a különböző vezetési stílusok használatát.
 • Konfliktuskezelési és probléma-megoldási módszereket tanulnak meg vezetői szituációkban.
 • Megtanulják a beosztotti teljesítményre ható területek hatékony kezelését.

 

Amire a résztvevők számíthatnak:

 • reális tükörre,
 • tudásátadásra
 • hazai és nemzetközi kutatási eredményekre alapozott információk átadására
 • interaktív feladatokra,
 • egyéni és csoportos munkára,
 • egy-egy saját eset feldolgozására,
 • egyéni célok kijelölésére, és ehhez illeszkedő akcióterv felállítására.

 

A képzés időtartama: 3 nap

 

A képzés tananyagegységei: 

 1. modul: Vezetői működés
 2. modul: Vezetői önismeret, csoportok vezetése, interperszonális képességfejlesztés
 3. modul: A vezetői szerep, vezetési módszertan

 

 

Ajánlott képzéseink:

Felkészítés a Z-generáció fogadása

Középvezetői híd

Helyzetfüggő vezetés

2016. augusztus 21. vasárnap, 18:42

Generációmenedzsment

Generációmenedzsment

 

Miért van szükség a képzésre?

Napjainkban a felgyorsult világban gyorsabban váltják egymást a generációk és egyre nagyobb különbségek és ezekből adódón egyre nagyobb szakadékok keletkeznek közöttük.

A munkahelyen 3-4 generációnak kell együttműködnie, eredményesen és hatékonyan együtt dolgoznia.

A munkáltatók számára a generációk közötti tudásátadás és együttműködés optimalizálása a munkát hatékonyabbá teszi. Az együttműködés és együtt gondolkodás eredménye olyan tudás és szellemi tőke lehet, ami a cégeknek versenyelőnyt jelent.

 

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akik több generációs szervezetben dolgoznak és a saját bőrükön érzik, hogy a generációk közötti különbözőségek olyan konfliktusok forrásai lehetnek, amik nehezíti az együttműködést, ronthatják a hangulatot és a hatékonyságot.

 

 

Amire biztosan rávilágítunk a tréningen:

·         Mi jellemzi a Baby-boomer, X, Y és a Z generációt?

·         Mi az oka a generációk közötti különbözőségeknek?

·         Milyen új kompetenciákat hoznak be az új generációk a szervezetbe?

·         Mit jelent a pénz, karrier, lojalitás, változások fogadása és generálása, döntéshozás, tanulás, munka-magánélet egyensúlya, vezetőhöz való viszonyulás a Baby-boom, X, Y és Z generációnak?

·         Milyen erőssége van a Baby-boomer, X, Y és Z generációnak és ez milyen potenciált jelent a vállalatnak?

·         Az egyes generációk gyengeségei és ezek fejlesztési lehetőségei.

·         A visszajelzés jelentősége és hatása az Y és Z generációs munkatársak elkötelezettségének kialakításában.

·         A generációk közötti feszültségek gyújtópontjai és azok oldása.

·         A generációk közötti együttműködés előnyei a vállalat és a munkatársak számára.

·         Hogyan alakul a vállalati kommunikáció több generációs szervezetben?

·         A megváltozott vezetői szerep és új vezetési módszerek.

·         Rugalmas alkalmazkodás lehetőségei több generációs munkakörnyezetben

 

Amire a résztvevők számíthatnak:

 • reális tükörre,
 • tudásátadásra,
 • hazai és nemzetközi kutatási eredményekre alapozott információk átadására
 • interaktív feladatokra,
 • egyéni és csoportos munkára,
 • egy-egy saját eset feldolgozására,
 • egyéni célok kijelölésére, és ehhez illeszkedő akcióterv felállítására.

 

Milyen kompetenciákat fejleszt?

A tréning végére a résztvevők képesek lesznek saját munkatársaik generációs jellemzői alapján jobban megismerni és kiismerni őket; motivációikat, attitűdjüket, viselkedésüket. Az adott generációk mentén megérteni és közelebb hozni saját egyéni beállítódásukhoz, ez által könnyebben elfogadni és kezelni a különbözőségeket.

Hatékonyabban tudnak majd alkalmazkodni több generációs környezetben.

 

A képzés időtartama: 1+ 1 nap

 

Ajánlott tréningjeink:

Z-generáció kezelése

Konfliktuskezelés

Helyzetfüggő vezetés

 

Kategória: Szervezetfejlesztés

TERMELŐ ÜZEMEK GYAKORLATI OKTATÓINAK FELKÉSZÍTÉSE A „Z” GENERÁCIÓS FIATALOK FOGADÁSÁRA

 

Napjainkban a felgyorsult világban gyorsabban váltják egymást a generációk és egyre nagyobb különbségek és ezekből adódón egyre nagyobb szakadékok keletkeznek közöttük.

A munkahelyen 3-4 generációnak kell együttműködnie, eredményesen és hatékonyan együtt dolgoznia.

A munkáltatók számára a generációk közötti tudásátadás és együttműködés optimalizálása a munkát hatékonyabbá teszi. Az együttműködés és együtt gondolkodás eredménye olyan tudás és szellemi tőke lehet, ami a cégeknek versenyelőnyt jelenthet.

 

A generációs távolság igen nagy lehet a duális szakképzésben résztvevő tanulók, gyakornokok és a már tapasztalt és gyakran idősebb gyakorlati oktató között. A cég érdeke az, hogy a fiatalabb generációs tanulók beintegrálódjanak a munkahelyre. További munkáltatói érdek, hogy a gyakornok a szakképzés után munkavállalóként is ott maradjon, ezzel az utánpótlás nevelést is megvalósítva.

 

A következő modulokból álló program a cégek gyakorlati oktatói számára a mindennapi gyakorlatban használható eszközöket mutat be a duális szakképzésben jelen lévő Z generációs fiatalok oktatására, a generációk közötti konfliktusok okainak megértésére és a hatékony együttműködésre.

 

1. modul (1 nap)

A termelő üzemekben egymás mellett dolgozó generációk megismerése (Baby-boom, X, Y, Z)

 

A modul célja:

A munkahelyeken megjelenő jelenleg aktív generációk megismerése nagy hangsúlyt fektetve a duális szakképzésben megjelenő Z generációs fiatalokra.

A generációk közötti különbségek okainak megismertetése és a generációk közötti konfliktusok gyújtópontjainak felismertetése a résztvevőkkel.

 

Témakörök:

 • Generációk megismerése, összehasonlítása (Baby-boom, X,Y,Z generáció) a következő szempontok szerint: idősebbek tisztelete, pénz, lojalitás ,karrier, változás, döntéshozás, tanulás,technológia,számukra az ideális vezető,  információszerzés módja, társas kapcsolatainak színtere, kommunikáció.
 • Z generációs fiatalok tulajdonságainak alapos megismerése
 • Érzékenyítés a generációk értékrendjének különbözőségeire.
 • A résztvevők saját gyakorlatában megjelenő konkrét generációs konfliktusok elemzése és azokra megoldási javaslatok kidolgozása.

 

2. modul (1 nap)

Hogyan tanítsuk, és hogyan tanítsuk tanulni a XXI. századi Z generációs fiatalokat?

 

A modul célja:

A gyakorlati oktatói munkához szükséges kompetenciák megismerése, azonosítása és fejlesztési lehetőségeinek bemutatása. Kiemelt szerepe van a modulban az oktatók számára olyan motivációs és visszajelzési eszközök átadása, melyek a gyakorlati képzés hatékonyságát növelik.  Az oktatók módszertani kultúrájának fejlesztése a mindennapi oktatói gyakorlatban használható módszerekkel és gyakorlatokkal. Megoldási lehetőségek bemutatása a fegyelem fenntartására a gyakorló helyeken.

 

Témakörök:

 • A gyakorlati oktatói munkához szükséges kompetenciák összegyűjtése, az egyéni fejlesztési irányok kijelölése.
 • Megfelelő visszajelzés képessége, a visszajelzés fontosságának bemutatása a Z generáció számára, helyes visszajelzési módok megismerése.
 • Motivációs képesség fejlesztése, a Z generációs motivátorok összegyűjtése, használatának gyakorlása.
 • A Z generáció oktatására alkalmas, mindennapi gyakorlatban használható módszerek bemutatása (projekt módszer, kooperatív tanulásszervezés, megoldó csoportok szervezése egy-egy feladatra, hálózati tanulás, önszervező tanulás).
 • Tanulás módszertani ismeretek (vizualizáció, gondolattérkép stb.).
 • Hogyan válik könnyen irányíthatóvá a Z generációs tanulócsoportot? Hogyan tartson az oktató fegyelmet fegyelmezés nélkül? (hazai kutatás eredményeinek alapján)
 • Miért kell, és milyen módszerekkel lehet a Z generációs fiatalok érzelmi intelligenciáját fejleszteni?
 • A Z generációs fiatalok EQ-jának fejlesztésének lehetőségei az oktatók napi gyakorlatában.

 

 

3. modul (1 nap)

Az oktatói szerep és kommunikáció

 

A modul célja:

Az oktatói szerep értelmezése és tudatosítása. Válaszokat keresünk arra a kérdésre, hogy mit jelent tanulni. A modul során tudatosítjuk a tanulási folyamatban az oktatói és a tanulói felelősséget. Cél a tanulással kapcsolatos oktatói hiedelmek és értékek tudatosítása és felülvizsgálata, valamint az oktatói kommunikáció elemeinek tudatosítása, gyakorlása és a fejlesztő kommunikációs eszközök elsajátítása.

 

Témakörök:

 • Mikor tanulunk eredményesen, mi akadályoz ebben?
 • A tanulói felelősségvállalás a tanulásban
 • Az oktatói kommunikáció szerepe a képzésében
 • A verbális és a nonverbális kommunikáció elemei, és tudatos alkalmazásuk
 • A tanulói testbeszéd olvasása és értelmezése

 

 

Ajánlott képzéseink:

Konfliktuskezelés

Generációmenedzsment

Hatékony kommunikáció

Kategória: Szervezetfejlesztés
2016. augusztus 08. hétfő, 09:33

PET-palackból alkatrész?

PET-palackból készítene autóalkatrészeket a Tesla-beszállító 

 

Újra hasznosítás, környezetvédelem, ökolábnyom - hangzatos és igen divatos kifejezések a XXI. század elején.

És ez hogy működhet az autóiparban? Hallhattunk már elektromos autóról, eco-drivingról, de azért az autógyártás és használat nem feltétlenül a legkörnyezetkímélőbb iparág (bár melyik az...)! 


 

Eddig sem volt titok, hogy a hulladéknak komoly üzleti értéke van, most egy autóipari cég figyelt fel a lehetőségre.

Autóalkatrészeket készítene a feleslegessé vált italospalackokból a C3 Ventures. A cég, mely belső műanyag alkatrészeket készít a Tesla számára, a Michigan állambeli Flint városában szemetesbe kerülő PET-palackokat használná fel. A városi vízhálózat magas ólomtartalma miatt a lakosok ugyanis szinte csak palackozott vizet fogyasztanak, így az átlagosnál jóval több hulladékot termelnek.

 

Az autoblog.com szerint a C3 Ventures új üzemében 380 új munkahely jön létre; itt hamarosan nulla károsanyag-kibocsátású autókba készítenek alkatrészeket a PET-palackokból.

 

A képet valamelyest árnyalja, hogy a műanyag flakonok más célból is viszonylag egyszerűen újrahasznosíthatók, a környezetszennyezésben az igazi problémát a nehezen kiszűrhető, vagy alacsony gazdasági értékkel bíró szennyeződések jelentik.

 

Forrás: autopro.hu

 

 

 

Ajánlott képzéseink:

Energiairányítási belső auditor (ISO 50001:2011)

Környezetvédelmi ügyintéző

Környezetirányítási belső auditor (ISO14001:2015)

 
Kategória: Hírek
2016. augusztus 01. hétfő, 09:17

Autógyártás 2016 első félévében

2016 féltávjánál: így muzsikálnak az autógyártók

 
 

Sorra hozzák nyilvánosságra az idei első félév értékesítési és pénzügyi adatait a vállalatok, most a Skoda, a Nissan és a Fiat Chrysler is megszólalt. 

Kategória: Hírek