2017. május 31. szerda, 09:55

6Sigma black belt képzés

A képzés célja:

A Six Sigma mozgalom Black Belt (fekete öves) szerepének (problémamegoldó teamek tagja, egyszerűbb problémáknál teamvezető) betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése – Six Sigma projekt megvalósítása.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők elméleti és gyakorlati jártasságra tettek szert a 6 szigma módszertan alkalmazásában, képesek aktívan hozzájárulni a 6 szigma projektekhez, és önállóan 6 szigma projekteket vezetni a vállalatuknál.

 

Témakörök, követelmények:

1. hét- Projekt definíció

1. nap:

Bevezetés – mi a Six Sigma. Szerepek – a Black Belt tudásbázis.

A megfelelő projekt

Gyenge minőség költsége. Üzleti mérőszámok, a projekt üzleti háttere. Benchmark szempontok. 

2. nap: 

Veszteségek fogalma. Értékteremtés vs. veszteség.

Six Sigma mérőszámok.

Projekt kiválasztás mérőszámai.

3. nap:

Probléma meghatározása. A vevő hangja.

SIPOC, folyamat térképezés.

Karakterisztika mátrixok, ok-okozati összefüggések vizsgálata.

4. nap:

Projekt management alapok. Tervezés: PDCA, feladatterv, ütemterv.

Team felépítése, teammunka eszközei.

5. nap - opcionális:

A résztvevők projektjeinek bemutatása, konzultáció, benchmarking.

Konzultáció a két tanfolyami blokk között:

Célja a munka segítése, az időközben felmerült kérdések megválaszolása, a Six Sigma eszközök megfelelő használata.

 

2. hét - Mérés, adatgyűjtés

1. nap:

Adatgyűjtés, adattípusok.

Folyamatok jellemzése adatokkal. Folyamatképesség.

Az ingadozás értelmezése

2. nap:

Az ingadozás okai a folyamatokban

A rejtett üzem

Faktorok listázása. FMEA.

3. nap:

Mérőrendszerek vizsgálata.

Minősítő rendszerek vizsgálata.

4. nap:

Mintavételi tervek. Adatgyűjtés eszközei.

Alapvető statisztikai eszközök. 

5. nap - opcionális:

A résztvevők projektjeinek bemutatása, konzultáció, benchmarking.

Konzultáció a két tanfolyami blokk között:

Célja a munka segítése, az időközben felmerült kérdések megválaszolása, a Six Sigma eszközök megfelelő használata.

 

3. hét - Elemzés: 

1. nap: 

Egyszerű elemző technikák.

Standard normális eloszlás.

Konfidencia intervallumok.

2. nap:

Hipotézisvizsgálatok.

Mintaméret meghatározás statisztikai módszerei

ANOVA. Több változó hatása.

3. nap:

Korreláció, regresszió.

Nemparaméteres hipotézis vizsgálatok.

4. nap:

Shainin módszerek az elemzésben.

5. nap - opcionális:

A résztvevők projektjeinek bemutatása, konzultáció, benchmarking.

Konzultáció a két tanfolyami blokk között:

Célja a munka segítése, az időközben felmerült kérdések megválaszolása, a Six Sigma eszközök megfelelő használata.

 

4. hét - Jobbítás:

1. nap:

Kísérlettervezési technikák.

Teljes faktoros kísérlettervek

2. nap:

Csökkentett tervek, rész faktoros tervek.

3. nap:

Általános lineáris modell.

EVOP. Többes regressziós modell.

Válaszfelület. 

4. nap:

Taguchi módszerei a kísérlettervezésben.

Robosztus folyamat kialakítása.

5. nap - opcionális:

A résztvevők projektjeinek bemutatása, konzultáció, benchmarking.

Konzultáció a két tanfolyami blokk között:

Célja a munka segítése, az időközben felmerült kérdések megválaszolása, a Six Sigma eszközök megfelelő használata.

 

5. hét - Szabályozás, fenntartás

1. nap:

Hibamentes folyamatok. Standardizált munkavégzés kialakítása.

2. nap:

Folyamatszabályozási technikák méréses adatokra.

3. nap:

Minősítéses adatokon alapuló szabályozási technikák.

4. nap:

Szabályozási terv.

Folyamat auditok.

Projekt zárás kritériumai.

5. nap - opcionális:

A résztvevők projektjeinek bemutatása, konzultáció, benchmarking.

Konzultáció a tanfolyami blokk után: 

Célja a munka segítése, az időközben felmerült kérdések megválaszolása, a Six Sigma eszközök megfelelő használata. A projekt lezárásáig támogatást kap a Black Belt jelölt.

 

A képzésl zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások). A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a résztvevőnek. A vizsgán a tananyag használható. Projektmunka prezentálása.

 

 
Kategória: 6Sigma képzés
2011. május 16. hétfő, 19:09

Minitab használata

A Minitab

 

A legismertebb statisztikai elemző szoftver. A 6Sigma projektek során a csapatok a legtöbb esetben a Minitabot használják a kapott statisztikai adatok kiértékelésére.

A TEKT szakemberei a Minitab szoftvert első megjelenése óta használják az adatok értékelésére, ezt a tapasztalatot adják át a tanulóknak a workshopok során.

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Vissza a 6Sigma képzések oldalra

Kategória: 6Sigma képzés
2011. május 16. hétfő, 19:07

6Sigma champion és menedzsment képzés

A 6Sigma rendszer hatékonysága

 

Nem csak a zöld öves és fekete öves dolgozóktól függ, a hatékony 6Sigma rendszer működtetésében az egész szervezet részt kell vegyen. A champion és menedzsment képzések azoknak szólnak, akiknek a 6Sigma rendszerben a feladatuk a projektek koordinálása, nyomonkövetése a menedzsment részéről, az erőforrások biztosítása a projektekthez, és a projektekkel kapcsolatos döntések meghozatala.

 

Képzésindulás, tanfolyamdíj, helyszín

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Vissza a 6Sigma képzések oldalra

 

 

Kategória: 6Sigma képzés
2011. május 16. hétfő, 19:04

6Sigma green belt képzés

A képzés célja:

A Six Sigma mozgalom Green Belt (zöld öves) szerepének (problémamegoldó teamek tagja, egyszerűbb problémáknál teamvezető) betöltéséhez szükséges ismeretek és készségek elsajátítása, gyakorlatban alkalmazható tudás megszerzése – Six Sigma projekt megvalósítása.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők elméleti és gyakorlati jártasságra tettek szert a 6 szigma módszertan alkalmazásában, képesek aktívan hozzájárulni a 6 szigma projektekhez, és önállóan 6 szigma projekteket vezetni a vállalatuknál.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. nap:

- A Six sigma alapjai (Előadás, interaktív megbeszélés)

 • A Six sigma, mint benchmark
 • A Six sigma, mint célkitűzés (benne: mérőszámok)
 • A Six sigma, mint filozófia (benne: minőség alapok)
 • A Six sigma története

- A problémamegoldás gyakorlása, katapult gyakorlat (kiscsoportos problémamegoldás, prezentáció és értékelés)

 
2. nap:
- A Six sigma alapjai (Előadás, interaktív megbeszélés) (folytatás)
 • A Six sigma, mint fejlesztési folyamat
 • A Six sigma, mint szervezet
 • Folyamatmegközelítés a Six sigmában
 • A Six sigma alapszabályai
 • A Six sigma serkentő és hátráltató tényezői
- A problémamegoldási folyamat lépései a Six Sigma projektekben (DMAIC) (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés)
- Six sigma alapok „totó” (rendszerezési és önértékelési céllal)
- A Definiálási fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés)
 • A vevő hangja (VOC)  A minőségre kritikus jellemző (CTQ)
 • Benchmarking
 • RADAR (Pókháló) diagram
 • SIPOC diagram
 • A 7+1 MUDA
 • Kereten belül – kereten kívül
 • Projekt charter

- Definiálás „totó” (rendszerezési és önértékelési céllal)

 
3. nap:
- A Mérés fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés)
 • Folyamatábra
 • Van-Nincs elemzés
 • Adatgyűjtés
 • Elsődleges adatfeldolgozás (vonaldiagram, hisztogram, Boxplot, Multi Vari Chart, stb.)
 • Pareto diagram
 • Stratifikáció
 • Folyamatok teljesítőképességének vizsgálata (normális eloszlás esetén). A normális eloszlás jellemzői
 • Statisztikai becslés
 • Mérőrendszer elemzés (GR&R vizsgálat R-módszerrel)
- Mérés „totó” (rendszerezési és önértékelési céllal)
 
 
4. nap:
- Az Elemzés fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés)
 • Brain storming (ötletroham)
 • Ishikawa diagram
 • Ismétlődő „Miért”? módszer
 • Különbségek és változások listája
 • Lehetséges okok szelektálása a Van-Nincs elemzés eredményei segítségével
 • Shainin technikák
 • Teknős diagram
 
5. nap:
- Az Elemzés fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés) (folytatás)
 • Statisztikai próbák (egy- és kétmintás paraméteres)
 • Statisztikai próbák (nemparaméteres  illeszkedésvizsgálat)
 • Korreláció- és regresszió számítás (kétváltozós, lineáris)
- Elemzés „totó” (rendszerezési és önértékelési céllal)
 
 
6. nap:
-Az Elemzés fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés) (folytatás)
 • Kísérlettervezés – elemzési céllal
-A Fejlesztés fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés)
 • Kísérlettervezés – optimalizálási céllal

 

7. nap:
- A Fejlesztés fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés) (folytatás)
 • Fa diagram
 • Választás a lehetséges megoldások között, kockázatelemzés
 • Gantt diagram
 • Poka-yoke hibamegelőzés
- Fejlesztés „totó” (rendszerezési és önértékelési céllal)
- A Szabályozás fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés)
 • SPC – Statisztikai folyamatszabályozás (hagyományos méréses folyamatszabályozó kártyák)
 
8. nap:
- A Szabályozás fázis célja és a fázisban alkalmazható módszerek (Előadás, esetpéldák, kiscsoportos feladatmegoldás, interaktív megbeszélés) (folytatás)
 • SPC – Statisztikai folyamatszabályozás – Döntési hibák (első- és másodfajú hibák)
 • Ellenőrzési terv (Control Plan)
- Szabályozás „totó” (rendszerezési és önértékelési céllal)
- A teammunka alapjai
 • A teammunka szakaszai
 • A team jellemzői
 • A teammunka szabályai
- Teammunka „totó” (rendszerezési és önértékelési céllal)
- A projekt feladat helyzetének bemutatása, a továbblépés megvitatása
 
9. nap:
- Feladatválasztásos teszt (40 kérdés) - elméleti vizsga
- A projektmunkák prezentálása - gyakorlati vizsga

 

A képzésl zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, írásbeli feladatmegoldások). A tanfolyam végén 40 kérdéses feleletválasztásos teszt kitöltése. Rendelkezésre álló idő 60 perc. A megfelelt minősítéshez a vizsgán minimálisan 60%-ot kell elérnie a résztvevőnek. A vizsgán a tananyag használható. Projektmunka prezentálása.

 

 
Kategória: 6Sigma képzés
2011. május 16. hétfő, 18:50

6Sigma részfeladatok erőforrásai

A 6Sigma projekt akkor lesz igazán sikeres, ha a projekt során a PMAIC folyamat minden részletét megfelelően megtervezik és kidolgozzák. A TEKT szakemberei segítenek az egyes lépések megtervezésében, végrehajtásában, és a szükséges analízis elvégzésében

- Folyamatok felmérése,

- Kísérletek tervezése és értékelése,

- FMEA-k elkészítése, facilitálás,

- Hibaok analízis 

- SPC alkalmazások megtervezése .

Kategória: TEKT 6Sigma módszer

A 6 Sigma rendszerek működtetésének buktatója lehet, ha nincs erőforrás a rendszer koordinálására, az információ áramoltatására a szervezetben és a vezetőség felé.

Szakembereink igény esetén rendelkezésre állnak a 6 Sigma rendszer koordinálására, nyomonkövetésére.

- projektek nyomonkövetése, megvalósulás figyelése,

- projektek vezetésének koordinálása, szükséges erőforrások felülvizsgálata,

- a cég vezetőségének segítése a projektek tervezésében, a megvalósítás nyomonkövetésében, a szükséges erőforrások meghatározásában

Kategória: TEKT 6Sigma módszer
2011. április 30. szombat, 16:31

6 Sigma projektek koordinálása, vezetése

A jól felépített 6 Sigma rendszerek folyamatos sikerének elengedhetetlen feltétele, hogy a képzés után a projektek koordinálására és vezetésére meglegyenek a megfelelő erőforrások, illetve a projektek vezetői kapjanak megfelelő szakmai támogatást olyankor, ha megakad a projekt.

Szakembereink igény esetén segítséget nyújtanak a Megbízónak a

- 6 Sigma projektek szakmai koordinálásában, heti, havi rendszeres felülvizsgálatában,

- szakmai konzultációkban az egyes projektek megvalósításával kapcsolatban,

- projektek egyes részeinek szakmai megvalósításában,

- kiemelt fontosságú projektek vezetésében akár folyamatos jelenléttel.

Kategória: TEKT 6Sigma módszer

Szakembereink nem csak elméletben vannak tisztában a 6 Sigma rendszerrel, hanem évek óta működtetnek 6 Sigma rendszereket, így nagy tapasztalatra tettek szert 6 Sigma rendszerek fejlesztésében és működtetésében, és a Megbízónak attól kezdve segítséget tudunk nyújtani, amikor már eldöntötte, hogy bevezeti a 6 Sigma rendszert, de még nem tudja,  

    - a szervezetben hogyan alakítsa a 6 sigma erőforrásokat,

    - milyen ütemtervvel vezesse be a rendszert,

    - hogyan illessze a 6 Sigma rendszert az üzleti folyamatokba,

    - hogyan képezze a dolgozókat,

    - milyen projektekkel kezdje a megvalósítást.


Szakembereink elvégzik a szükséges felméréseket, kidolgozzák a rendszer felépítését és integrációját a vezetőségi rendszerekbe, meghatározzák a képzési igényeket.

 

Kategória: TEKT 6Sigma módszer