2012. október 18. csütörtök, 10:37

Lean megvalósítás

A modul célja:

A LEAN alapismeretek modul tudására építve a résztvevők a LEAN technikákat a gyakorlatban, gyakorlatok során sajátítják és mélyítik el.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők ismerik, értik és képesek a LEAN technikák, módszerek, eszközök használatára gyakorlati alkalmazására, a minőségirányítási rendszer és folyamatainak tervezésére, szabályozására, fejlesztésére illetve megvalósításhoz szükséges projektek irányítására, vezetésére.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Just In time

Szimulációs játék

A JIT termelés logikája, célok

A készletek, az anyagáramlás és átfutási idők összefüggése: Termékek és termékcsaládok

Gyártás készletre (MTS) vagy rendelésre (MTO)

Készlet típusok

A JIT definíciója és összetevői

A terhelés kiegyenlítése

Kevert modelles gyártás

Ütemidőre termelés

Toló – húzó rendszerek

Folyamatos / egy darabos áramlás

Cella rendszerű termelés

Szupermarketek

Kanban rendszer, Kanban típusok

FIFO pull

Heijunka

Logisztika és anyagáramlás

A JIT kiterjesztése az értékláncban

A JIT bevezetés várható előnyei 

 

 

2. A folyamatos anyagáramlás előnyei

A folyamatos anyagáramlás megteremtésének módszerei

Cella rendszerű termelés

Definíció, cella elrendezések

A termékek kiválasztása

Folyamatelemzés és az operátor kiegyensúlyozási táblázat (OBC)

Cella kialakítási szempontok, ergonómia

Gépekkel és anyagkezeléssel kapcsolatos szempontok 

Az operátorok elhelyezésének 6 típusa: cella típusok

Reagálás a változó vevői igényekre: cella módusok

Bevezetés, jobbítás, támogatás

U-Cella kialakítási gyakorlat, anyagfolyamat és layout tervezés

 

 

Kanban rendszer

A Kanban elvei és típusai

Folyamaton belüli Kanban és megvalósítási módjai

Kanban mennyiségek számítása – szupermarket méretezés

Jelző Kanban (háromszög Kanban, minta szerinti termelés, tétel készítő tábla)

Kiterjesztés a teljes gyárra

Reagálás a változó vevői igényekre

Kanban video

 

Szekvenciális húzó rendszerek

FIFO pull

FIFO sáv 

 

Heijunka

A ritmusadó kiválasztása, osztóköz (pitch) meghatározása, ütemezés

A Heijunka tábla kialakítása és feltöltése

 

Logisztika és anyagtárolás

A részegységek nyilvántartása (PFEP táblázat), elhelyezése (piacterek)

Belső (Mizusumashi) logisztika: útvonaltervezés, munkastandardizálás

 

Kanban szimulációs játék

 

 

3. Value Stream Mapping

Az 5 LEAN alapelv VSM szemszögből

A VSM fontossága és folyamata

A termékcsalád mátrix

Térképezési tippek

Gyűjtendő információk

VSM szimbólumok

A jövőállapot kialakításának kulcskérdései rendszerek

Jelen- és jövőállapot példák

Megvalósítás, továbblépések

Esettanulmány

ABC Művek – jelenállapot

ABC Művek – jövőállapot

Értéklánc hurkok a vállalaton belül

Kiegyenlített termelés a teljes értékáramban

VSM gyakorlat

CT vs Takt Kiegyenlítés

 

4. 5S

Az 5S mint a LEAN megalapozásának alapeleme

5S kezdetek – gyakorlat

Az 5S elmélete

Az 5S lépései

Az 5S rendszerbe illesztése - gyakorlat

Az 5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén

 

5. TPM – SMED

A TPM jelentése, célja, területe

A veszteség fogalma és struktúrája: Emberrel – Géppel – Anyaggal - Energiával kapcsolatos veszteségek

A veszteségek csökkentésére (megszüntetésére) alkalmas rendszer kialakítása (8 oszlop)

 

A TPM fő mutatószámai

Az OEE mutatószám jelentése és lebontása

Az MTBF és MTTF mutatók jelentése 

A mutatók szerepe a veszteséglebontásban - számítási gyakorlat

 

Tervezett karbantartás

Karbantartási formák, -stratégia, és fejlesztésének szempontjai

A géphibacsökkentés lépései

 

Öntevékeny karbantartás/menedzsment

Alaptakarítás (a cédulázás szerepe)

A nehezen tisztítható helyek fejlesztése, és a szennyeződés források megszüntetése

Az ideiglenes szabványok meghatározása

Az általános vizsgálat meghatározása

Az öntevékeny vizsgálat kialakítása

A szabványok fejlesztése

Az öntevékeny menedzsment kiterjesztése 

 

Átállási idő csökkentés (SMED)

Az átállási idő meghatározása, külső és belső tevékenységek

Az átállási idő csökkentés lépései – Gyakorlat

 

A TPM bevezetésének lépései

6. KAIZEN – PDCA – Poka-Yoke – Visual Menedzsment

Kaizen tevékenység, a dolgozók bevonása

A Kaizen filozófia lényege, a folyamatos fejlesztés módszertana

A Kaizen 4 alapelve

A Kaizen formái (egyéni/csoportos)

A csoportos Kaizen szervezése, folyamata

Az egyéni Kaizen szervezeti és motivációs feltételei, példák

A Kaizen integrálása a napi munkafolyamatokba

 

Vizualizálás és szabványosítás

A vizuális menedzsment elemei

Andon tábla

A termelékenységi lap

Cella információs tábla (gyakorlat)

A folyamatok és a tevékenységek standardizálása

 

PDCA - Poka-Yoke - Probléma megoldás

A „probléma” fogalmának tisztázása, szükséges kompetenciák, probléma felismerés/kiválasztás, az eltérés elemzése

A probléma megértése és leírása. A probléma feltárás elvei és módszerei. Megoldási példák.

A Nulla-hiba elérésének módszertana, a minőség beépítése a folyamatokba

Példák a Poka-Yoke megoldásokra az emberi és a műszaki lehetőségek bemutatásával

Módszerek az ismétlődő hibák kiszűrésére

 

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 59-41%,

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Lean képzés
2012. október 18. csütörtök, 10:27

Vizuális munkahely

A modul célja:

A résztvevők ismerjék meg a vizualizáció célját és szerepét, konkrét példák bemutatá-sán keresztül. A modul sikeres elvégzésével a tudás birtokában a résztvevők legyenek képesek tudásukat hasznosítani, mind a termelésirányítás, mind a munkahely kialakítások során.

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők elsajátították a vizualizáció eszközrendszerét, felhasználási területeit. A végzett résztvevők képesek ergonomikus munkahely kialakítására, megfelelő elhelyezésű alapanyag ellátási rendszer kidolgozására, ismerik és értik az U cella kialakításának szabályait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN manufacturing

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei

LEAN alapfogalmak

Veszteség kategóriák

A 7 fő veszteség

 

 

2. Vizuális menedzsment

5S elmélete, jelentősége

Az 5S lépései

Standard munkautasítások

A vizuális menedzsment elemei

Andon tábla

A termelékenységi lap

Cella információs tábla

A folyamatok és tevékenységek standardizálása

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 50-50%

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2012. október 18. csütörtök, 10:16

Lean alapismeretek

A modul célja:

A résztvevők kapjanak használható módszereket a különböző feladatok megoldására, az irányítási rendszerek és folyamataik fejlesztésére, a folyamatok ésszerűsítésére, a hatékonyság és a minőség folyamatos növelésére. A LEAN alapismeretek olyan módszerekkel, technikákkal ismerteti meg a résztvevőket, melyek segítségével irányítási rendszerük folyamatosan fejlődik, folyamataik ésszerűsödnek, átláthatóbbá válnak, mialatt költségeik csökkennek.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A modult sikeresen elvégzett résztvevők képesek a gyakorlatban is alkalmazni, munkájuk során használni a megismert minőségtechnikákat, módszereket, eszközöket a minőségirányítási rendszer és folyamatainak tervezésére, szabályozására, fejlesztésére.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN Manufacturing alapok   

LEAN kialakulása, jelentése, alapelvei 

LEAN és a többi fejlesztési megközelítés viszonya 

A Toyota Gyártási Rendszer (TPS)‏

A 7 fő veszteség 

Veszteségvadászat a GEMBA-n (gyakorlat)‏

Értékáram térkép készítése (VSM)

Veszteségek felmérése 

Javaslattétel a veszteségek kiküszöbölésére 

 

2. 5 S  a minőségi munkakörnyezet kialakítása 

5S mint a LEAN megalapozásának alapeleme 

5S lépései 

5S a Gemba-n (gyakorlat)‏

5S továbbfejlesztése a vállalat teljes területén 

 

 

3. Vizuális menedzsment 

Andon tábla 

A vizuális menedzsment elemei 

A cella információs tábla (gyakorlat)‏

A termelékenységi lap

 

4. Szabványosítás 

A folyamatok és tevékenységek standardizálása 

 

5. Dolgozók bevonása 

A folyamatos fejlesztés módszertana 

 

6. A KAIZEN tevékenység 

PDCA ciklus 

A problémamegoldás módszere és eszköztára (gyakorlat)‏ 

 

7. Just in Time (JIT)‏ 

Vevői elvárások 

Ütemidő, ciklusidő (számítási gyakorlat)‏ 

KANBAN (számítási gyakorlat)‏ 

 

8. JIDOKA

Poka-Yoke

Nulla-hiba elérésének módszertana 

Minőség beépítése a folyamatokba 

 

9. TPM

Diagnosztizálás 

Öntevékeny karbantartás 

Overall Equipment Effectiveness (OEE) számítás (mérési gyakorlat)‏ 

 

10. Single Minute Exchange of Dies (SMED)‏ 

Átállás elemzése (gyakorlat)‏ 

Külső idők, belső idők 

Megoldások keresése 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó felada-tok).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2011. július 25. hétfő, 11:06

Megelőző karbantartás - TPM

A modul célja:

A képzés célja a résztvevőkkel megismertetni elméletben és gyakorlatban a termelő-gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos folyamatos termelékenység és minőségfejlesztés módszertanát legfőbb cél a termelési rendszerek fejlesztése a termelési veszteségek csökkentésén keresztül.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek alkalmazni a japán TPM módszertan elveit és módszereit, képesek a gépekkel, berendezésekkel kapcsolatos problémákat szisztematikus módon megoldani.

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. LEAN rövid áttekintése 

LEAN eredete

Veszteségi kategóriák

Eszközök a veszteségek csökkentésére 

 

2. TPM 

A gépek állapotából adódó veszteségek megszüntetésének eszköze

Veszteség mérése- OEE

Napi karbantartás 

Prediktív karbantartás

 

3. Kommunikáció a karbantartással kapcsolatban 

Adatrögzítés

Karbantartási terv készítése

Karbantartás hatékonyságának mérése – MTBF, MTTR

 

4. TPM Folyamata

Munkagépek állapotának elemzése

MTTR/ MTBF számolása

OEE számolása

Meglévő karbantartási eljárás/ terv elemzése

5S alkalmazása a karbantartás támogatására 

Gépnapló/ karbantartási, adatbázis/szerszámnapló elemzése

Tartalék alkatrészek listájának áttekintése

 

5. Kommunikáció

Karbantartó megbeszélések – műszakok közti kommunikáció

Operátori TPM megbeszélések

 

A modul zárása: 

- Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlat: gyakorlati feladat-megoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 

 
 
Kategória: Lean képzés
2011. július 25. hétfő, 10:44

Átállási idő csökkentés - SMED

 

A modul célja:

A modul célja a résztvevőkkel megismertetni elméletben és gyakorlatban a termelőgépekkel, berendezésekkel kapcsolatos folyamatos termelékenység és minőségfejlesztés módszertanát. A képzés során a résztvevők megismerkednek a SMED vagyis az átállási idő folyamatával. A képzés átfogó képet ad a LEAN szemlélet célkitűzéséről, hogy minél rövidebb legyen az átfutási idő és minél kisebbek legyenek a készletek. A modulok anyaga a résztvevőket felkészíti a rendszerek átalakítása utáni gyors átállásra.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők tudják alkalmazni az átállási idő folyamatát, elsajátítot-ták a SMED analízisét és annak a standardizációját.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. A SMED Folyamata

Felkészülés és a cél meghatározása

Megfigyelések és adatgyűjtések

SMED analízis

Szétválasztani a „belső” és „külső” tevékenységeket

Átmozgatunk mindent, amit lehet a „külsőbe”

Csökkenteni az időket 

Standardizáció

Implementálás és ellenőrzés

Az eredmények vizuális követése

 

2. A SMED alapelve

A hosszú átállások okai

A SMED módszerei

Az 5S és Kaizen szerepe a SMED megvalósításában

A SMED várható eredményei

A SMED végső célja: One Touch Setup

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60-40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2011. július 25. hétfő, 10:43

Standardizált munka

A modul célja:

A résztvevőknek bemutatni a standardizált vagyis a szabványosított és egyesített  munka folyamatát, ami a LEAN koncepció alapjául szolgál. A résztvevők sajátítsák el a biztonságos munkavégzés szabályait. A résztvevők ismerjék meg a standard munka 3 elemét, melyek segítségével jó vizuális eszközöket biztosíthatunk a problémák észlelésére. A modul során a résztvevők megismerkednek a Takt Time fogalmával, ami alatt a vevői ütemidőt érjük. A modul átfogó képet ad a gyártás ciklusidejének a meghatározására. A modul anyaga a résztvevőket felkészíti a standard munka kialakítására és dokumentálására.

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők átlátják a standardizált munka folyamatát, birtokukban van a standard munka 3 elemének ismerete, a gyártás ciklusidő meghatározásának és elemeinek ismerete. A résztvevők képesek kezelni a veszteségeket a rendelkezésre álló általános eszközökkel.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Standard munka 

Fogalma, jelentősége, 

A standard munka előnyei

A standard munka 3 eleme

A standard munka módszerei

A standard munka létrehozásának folyamata

Az SW adatlap

 

2. A standard munka kialakításának folyamata

A ciklusidő elemei

A vevői ütemidő meghatározása – Takt Time 

A gyártás ciklusidejének meghatározása

Veszteségek – Általános eszközök rendelkezésre állás (OEE)

Standard munka kialakításának elemei, dokumentációi példán keresztül bemu-tatva

Gyakorlati képzés – Hogyan működik a folyamat a gyakorlatban?

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 60 - 40%, 

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:22

Húzó rendszer (pull system) - Kanban

 

A modul célja:

A résztvevőknek bemutatni a gyártásüzem és készletgazdálkodás stratégiáját, mely a gyár folyamatban lévő készletének, és az azzal kapcsolatos költségek jelentős csökkentésével javítja a vállalat beruházási hatékonyságát. A résztvevők sajátítsák el a vevői igények teljesítésének lépéseit és eszközeit. A résztvevők ismerjék meg a lehető legoptimálisabb készletek és anyagáramlás kialakítását a folyamat minden fázisában. A képzés során a résztvevők is-merkedjenek meg a kevertmodelles gyártással, a JIT definíciójával és összetevőivel, a Kanban rendszerekkel és a toló – húzó rendszerekkel (Push- Pull).

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

A sikeresen végzett résztvevők képesek a gyártásüzemi és készletgazdálkodási stratégiát megfelelően alkalmazni. A birtokukban van a FIFO húzó, a Heijunka és a Kanban rendszerek ismerete, használatuk, alkalmazásuk és kapcsolódó módszereik. A sikeresen végzett résztvevők ismerik a JIT fogalmát, előnyeit és bevezetését, a különböző készletek és gyártási folyamatok típusait.

 

Témakörök, követelmények:

 

1. JIT definíciója és összetevői

JIT definíciója és összetevői

A JIT termelés logikája és célja 

A készlet, az anyagáramlás és átfutási idők összefüggése: Termékek és termék-családok

 

2. A készletek és a gyártás típusai

Készlet típusok 

Gyártás készletre (MTS) vagy rendelésre (MTO)

A terhelés kiegyenlítése  

Kevert modelles gyártás

Ütemidőre termelés 

Cella rendszerű termelés

 

3. Kapcsolódó rendszerek és azok alkalmazása

Toló – húzó rendszerek (Push –Pull)

Folyamatos / egy darabos áramlás

Szupermarketek

Kanban rendszer, Kanban típusok

FIFO pull

Heijunka

Logisztika és anyagáramlás

A JIT kiterjesztése az értékláncban

A JIT bevezetés és várható előnyei

 

4. Kanban

A Kanban jelentése

Kanban „történet”

A Kanban alapvető fajtái

Egyéb Kanban típusok

Hogyan működik a Kanban?

A KANBAN modellek

Műveleti helyek (upstream – downstream)

A KANBAN minták

Áramlás szabályozása

A kanban rendszer alapszabályai

Szituációk – megoldások

Két kártyás (duál) Kanban rendszer. Kártyák számának kiszámítása.

CONWIP, Hibrid , Dob-Puffer-Kötél (Drum-Buffer-Rope, DBR) Gyártócella

Kanban alternatívák

A JIT rendszerré alakulás folyamata

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, feladatmegoldások)

 

Módszerek:

A résztvevők az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 58-42%, 14-10 óra.

 

Jelentkezés a tanfolyamra

 
Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:22

VSM - folyamatáram térkép

A képzés célja:

 

 

VSM alapok, jelenállapot feltérképezése és jövőállapot megtervezése. Lean technika azon folyamatok, anyagok és információk áramlásának elemzésére, melyek a terméknek vagy szolgáltatásnak a vevőhöz történő eljuttatásához szükségesek. A Toyota-nál, ahonnan a módszer származik, "Anyag és információ áramlás térképezés"-nek nevezik.

 

Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:21

5S, a kiváló munka öt pillére

A modul célja:

Az 5S képzés modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az 5S rendszer alapjait, a rendszerhez tartozó eszközök és módszerek készség szintű használatát, melyek segítségével a kialakított rendszert működtetni tudják. 

 

A modul során megszerezhető kompetenciák:

  A sikeresen végzett résztvevők ismerik a japán 5S rendszer szerinti minőségi munkakörnyezet kialakítás módszereit és elveit. (SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKETSU, SHITSUKE). A sike-resen végzett résztvevők képesek saját munkakörnyezetük átalakítására és fejlesztésére az 5S módszereivel.

 

 

 

 

 

 

 

Témakörök, követelmények:

 

1. Az 5S rendszer bemutatása

Elmélete, kialakulása, jelentősége, vállalati alkalmazásának fontossága

Az 5S bevezetésének előkészítése

5S karbantartási szempontból

5S dolgozói szempontból

 

2. Az 5S bevezetésének előkészítése

Az 5S team

A team felépítése, feladatai

 

3. Az 5S lépései

SEIRI kialakítása

A válogatás helyszíne, módszere, folyamata

SEITON tervezése

A rendszerezés folyamata

Az 5S területterv, jövőkép

Az elhelyezési módszerek fontossága

A SEIRI és SEITON eredményének áttekintése

A SEISO kialakítása

A tisztítás helye a rendszerben

A rendszeres tisztítást igénylő helyek meghatározása

Tisztítási standardok

SEIKETSU tervezése

A szabványosítás lépésének bemutatása

Az 5S és vizuális szabványok

A SEISO eredményének áttekintése

SEIKETSU bevezetésének áttekintése, 5S audit

SHITSUKE áttekintése

A fenntartás, fejlesztés lépésének bemutatása

 

 

A modul zárása: 

Összefoglalás, vizsga (írásbeli: tesztkérdések, gyakorlati: kidolgozandó feladat).

 

Módszerek:

Az 5S képzés résztvevői az elméleti ismereteket gyakorlatokon keresztül sajátítják el. Az elmélet gyakorlat aránya 40-60%, 

 

 

Jelentkezés: 5S képzés

Kategória: Lean képzés
2011. május 16. hétfő, 18:21

Lean játék

LEAN JÁTÉK    -    A LEAN NEM JÁTÉK!!!

 

Ön már többször is részt vett különböző LEAN konferenciákon, képzéseken és még mindig nem világos, hogy mi az a LEAN?
És mire jó az 5S, veszteségek, standard munka, húzó rendszer, SMED?
Akkor Önnek ajánljuk LEAN játékunkat, amely:

 

  • rövid, maximum 3 óra
  • megtapasztalhatja a LEAN eszközök hatását, a atanácsadók szerepét,
  • az emberi tényező és kommunikáció fontosságát,
  • a játék végére el tudja dönteni, hogy szüksége van-e Önnek egyáltalán a LEAN-re,
  • és ha igen, mely eszközök az Önnek leginkább megfelelőek.

 

Lean  képzés

Játékunkat kifejezetten vezetőknek, döntéshozóknak fejlesztettük ki.

 

Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a vezetőknek és  döntéshozóknak a helyes és szükséges eszközök kiválasztásában, melyek  segítségével hatékonyabbá és költségtakarékosabbá tehetik folyamataikat.

 

A játékok kis létszámmal történnek (max. 12 fő), ezért a részvétel regisztrációhoz kötött.

 

 

A játékunk céljai:

  • bemutassunk néhány LEAN eszközt és ezek hatását. Nem a képzés a célunk, hanem a LEAN eszközök bemutatása, szemléltetése.
  • hogy vezetők, döntéshozók, alkalmazók olyan ismereteket szerezzenek, amelyek alapján el tudják dönteni, hogy saját céljaiknak melyik LEAN/Termelés segítő - optimalizáló technika a legmegfelelőbb, illetve, hogy egyáltalán náluk alkalmazható-e, szükségük van-e rá.

A játék szakít azzal a jól megszokott hagyománnyal, ahol a résztvevők hosszadalmas folyamatokon keresztül saját maguk, saját hibáikból tanulva jutnak el a következtetésekig és a megoldásokig. (természetesen ez a gyakorlati alkalmazás során elengedhetetlen a készségszint elsajátításához), de a jelenlegi játék célja, hogy megfelelő információkkal lássa el a döntéshozókat egy - sokszor több milliós - döntés meghozatala előtt.

A játék során bemutatunk néhány eszközt a teljesség igénye nélkül, továbbá a modellt, ami alapján a tanácsadó és a megrendelő együtt dolgoznak. Ezt a munkamódszert tapasztalhatják már meg a játék alatt is, ahol a döntéshozó döntést hoz, a a tanácsadó pedig megfelelő információkkal látja el a helyes döntés meghozatalához.


A játék INGYENES!! Keressen minket a részletekért elérhetőségeinken !

 

Lean képzés lean képzés lean képzés

 

Jelentkezés a tanfolyamra

Vissza a Lean képzések oldalra

 

 

Kategória: Lean képzés
«ElsőElőző12KövetkezőUtolsó»
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL